+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

PERKONGSIAN FASILITI PINTAR
(SMART FACILITIES SHARING)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Definisi

SFS merupakan inisiatif mengintegrasikan sistem pengurusan dan pengoperasian makmal agar pengurusan kejat (lean management ) dapat dilaksanakan demi mengoptimumkan sumber dalaman sedia ada, meminimakan pembaziran dari segi kos, masa dan tenaga menambahbaik proses kerja dan meningkatkan kualiti perkhidmatan selaras dengan kehendak dan kepuasan pelanggan

OBJEKTIF

  1. Mengintegrasi pengurusan perkhidmatan makmal secara sinergi agar permintaan dan keperluan pelanggan dapat dipenuhi dengan efisien tanpa birokrasi
  2. Meningkatkan penjanaan kewangan universiti melalui perkhidmatan analisis makmal dengan kos operasi yang minima dan tanpa pembelian peralatan baharu
  3.  Meningkatkan kompetensi staf makmal dan khidmat pakar bidang
    dikalangan akademik dalam memberikan khidmat rundingan bagi
    perkhidmatan analisis yang diperlukan

Maklumat Lanjut

Berkenaan inisiatif SFS UTM 

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.