+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

SMART FACILITIES SHARING (SFS)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 

Definisi 

Mengintegrasikan sistem pengurusan dan pengoperasian makmal agar pengurusan kejat (lean management) dapat dilaksanakan demi mengoptimumkan sumber dalaman sedia ada, meminimakan pembaziran dari segi kos, masa dan tenaga,menambahbaik proses kerja dan meningkatkan kualiti perkhidmatan selaras dengan kehendak dan kepuasan pelanggan.

OBJEKTIF 

 1. Mengintegrasi pengurusan perkhidmatan makmal secara sinergi agar
  permintaan dan keperluan pelanggan dapat dipenuhi dengan efisien tanpa
  birokrasi;
  2. Meningkatkan penjanaan kewangan universiti melalui perkhidmatan
  analisis makmal dengan kos operasi yang minima dan tanpa pembelian
  peralatan baharu;
  3. Meningkatkan kompetensi staf makmal dan khidmat pakar bidang
  dikalangan akademik dalam memberikan khidmat rundingan bagi
  perkhidmatan analisis yang diperlukan.

MANFAAT DAN FAEDAH

SMART FACILITIES SHARING (SFS)

1. Segala hasil penjanaan perkhidmatan analisis melalui perkongsian pintar
akan diterima oleh setiap makmal mengikut kadar caj alat, kadar caj
khidmat rundingan dan analisis yang telah dilaksanakan;
2. Bantuan peruntukan penyelenggaraan oleh pihak PPMU melalui dana-dana
yang berkaitan;
3. Perkongsian perkhidmatan profesional tenaga pakar staf akademik dan
staf teknikal;
4. Perkongsian peralatan, aksesori dan perisian berkaitan;
5. Program pembangunan kompetensi staf teknikal;
6. Latihan, seminar dan kursus secara bersama.

 

 

Untuk

Maklumat Lanjut

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index