TACIT 2022

Penaja Berlian

Penaja 

“PENDIGITALAN MENINGKATKAN KUALITI KE ARAH KECEMERLANGAN”

Seminar Perkongsian TACIT Knowledge 2022 merupakan program yang akan dianjurkan bersama PPMU dan Jawatankuasa Penolong Pegawai Sains UTM. Program ini merupakan kali ke-6 setelah diadakan dengan jayanya pada tahun 2013 yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Penolong Pegawai Sains UTM.

Seminar ini akan memberi faedah kepada semua staf makmal dan teknikal di semua fakulti dan jabatan di UTM. Seminar ini bakal melihat pengalaman, kepakaran dan kemampuan staf makmal dan teknikal dalam membantu menjayakan penyelidikan, pengajaran dan operasi di UTM disamping perkongsian dari agensi-agensi luar.

Perkongsian tacit ini akan menjadi landasan untuk staf makmal dan teknikal menyumbang kepada kecemerlangan UTM dalam kerjayanya melalui pembentangan kertas kerja masing-masing dalam berbagai bidang kepakarannya. 

TACIT 2022

Objektif

  • Menyerlah potensi diri, kepakaran dari pengalaman staf makmal dan teknikal dalam bidang pengajaran,  penyelidikan dan operasi.
  • Melahirkan modal insan yang terbilang dalam penyelidikan di universiti di Malaysia.
  • Mempertingkatkan kerjaya dan profesionalisma staf makmal dan teknikal.
  • Perkongsian maklumat dan jaringan kepakaran antara UTM dan agensi-agensi luar. 
  • Pendedahan teknologi dan maklumat serta promosi dari industri luar. 
  • Meningkat keyakinan diri bagi staf utm.

 

TEMA

9

2022 – Pendigitalan Meningkatkan Kualiti Ke Arah Kecemerlangan

2019 – Inovasi & Teknologi Berkualiti Ke Arah Kecemerlangan UTM

2017 – Kemahiran Berteknologi Pemangkin Produktiviti Berimpak Tinggi

2015 – Makmal Pengajaran & Penyelidikan Berinovasi Tinggi Ke Arah Kecemerlangan

2014 – Ilmiah Teras Kecemerlangan Universiti

2013 – Seminar Perkongsian TACIT Knowledge Staf Makmal Utm 2013

Informasi 

A

YURAN

 

Peserta UTM -RM 100

Peserta Luar UTM – RM 250

 

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.