+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

Alhamdulillah , Pada 14 OGOS 2022 Program CSR PPMU telah berjaya dilaksanakan dengan kekuatan anggota lebih 40 staff PPMU dan kadar keberhasilan lebih 200 pokok bakau telah ditanam dan hampir 100 KG sampah berjaya dikutip oleh warga PPMU dalam meningkatkan kesedaran umum mengenai kepentingan ekosistem hutan itu terhadap keseimbangan iklim dunia selain memastikan menjaga kelangsungan kelestarian hutan itu.

Antara peranan penting boleh difahami mengenai paya bakau selaku ‘benteng’ kepada hakisan ombak, ribut dan banjir selain memberi malar hijau kepada kawasan pantai atau muara sungai yang terbuka.

Syabas dan tahniah !

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.