+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN JTNCPI

Pusat Pengurusan Makmal Universiti
Universiti Teknologi Malaysia

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

FASILITI 

UTM sentiasa berusaha dan komited dalam menyediakan fasiliti makmal, peralatan
saintifik makmal dan perkhidmatan perundingan tenaga pakar yang berkualiti,
bersistematik dan relevan dengan keperluan pembangunan penyelidikan universiti,
industri / agensi, masyarakat dan negara.
Dana Program Pemerkasaan Sistem Makmal: Fasiliti diperkenalkan dalam usaha universiti
memperkasakan fungsi makmal melalui dengan menaiktaraf peralatan sedia ada supaya dapat meningkatkan keupayaan makmal untuk merancakkan aktiviti penyelidikan UTM.

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

MAKMAL SATELIT 

Dana Makmal Satelit diperkenalkan dalam usaha universiti memperkasakan fungsi makmal agar dapat membantu dalam aktiviti penyelidikan, perundingan dan jaringan kerjasama dengan Industri/Agensi.

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

RESEARCH TEACHING NEXUS LAB

Research Nexus Teaching Lab merupakan program sinergi makmal yang melibatkan entiti penyelidikan UTM dan makmal pengajaran. Dana Khas Pemacuan Kecemerlangan – Research Teaching Nexus Lab ini diperkenalkan dalam usaha universiti memperkasakan fungsi makmal melalui sinergi iaitu penggabungan entiti penyelidikan UTM dan makmal pengajaran. 

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

Latihan Staf Teknikal

Dana Kursus Bersasar Skim Teknikal (J, C & DV) merupakan satu inisiatif Universiti untuk menyediakan peluang latihan dan pembangunan staf sejajar dengan visi dan misi UTM. Latihan dan pembangunan staf teknikal adalah penting bagi meningkatkan kompetensi berkaitan bidang tugas dalam aspek pengetahuan kerja serta kemahiran dan sikap untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan berkesan. 

PERMOHONAN

DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN 

FASILITI 

Urusetia

En. Abd Basid bin Abd Rahman

abasid@utm.my

PERMOHONAN

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

MAKMAL SATELIT 

Urusetia

Dr. Wan Hairul Anuar Bin Kamaruddin

wan-k@utm.my

PERMOHONAN

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

RESEARCH TEACHING NEXUS LAB

Urusetia

Pn Nurnazmin Binti Mohd Nordin

nurnazmin@utm.my

PERMOHONAN

 DANA KHAS PEMACUAN KECEMERLANGAN

LATIHAN STAF TEKNIKAL

Urusetia

Skim J :

En. Abd Basid bin Abd Rahman

abasid@utm.my


Skim C : 

En. ChM. Rasyidi Abd Mubin

rasyidimubin@utm.my

Sebarang pertanyaan boleh hubungi urusetia Dana

 

Pusat Pengurusan Makmal Universiti

Universiti Teknologi Malaysia

Tel: +607-5610258

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index