+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

DANA R.U

Pusat Pengurusan Makmal Universiti
Universiti Teknologi Malaysia 

DANA NAIK TARAF MAKMAL/ AKREDITASI MAKMAL

Dana RU untuk naik taraf makmal dan akreditasi diperkenalkan dalam usaha universiti membantu makmal-makmal penyelidikan memperkasakan fungsi makmal agar dapat membantu dalam aktiviti penyelidikan dan perundingan. ini bertujuan untuk menaik taraf makmal agar dapat mengembang dan mengukuhkan aktiviti penyelidikan dan perundingan dengan mengoptimumkan kemudahan makmal penyelidikan yang sediaada dalam membantu universiti mengekalkan status RU dan menjana pendapatan melalui aktiviti- aktiviti penyelidikan. Dua dana diperkenalkan iaitu Dana naik taraf Makmal dan Dana akreditasi makmal. Output daripada dana yang diperuntukan ini diharap dapat menyumbang kepada pencapaian KPI universiti penyelidikan.

DANA CAS ANALISIS MAKMAL

Dana Universiti Penyelidikan (RU) untuk Caj Analisis Makmal (DCAM) diperkenalkan dalam usaha universiti untuk membantu penyelidik yang telah mempunyai penyelidikan semasa tetapi tidak mempunyai sebarang geran atau sumber kewangan agar dapat meneruskan ujian/persampelan/analisis di makmal UIRL. Bagi memastikan kelestarian penyelidikan di UTM, DCAM juga dipertimbangkan untuk penyelidik yang mempunyai geran penyelidikan yang hampir tamat dengan baki yang tidak mencukupi. Melalui dana ini, penyelidik dapat menanfaatkan sumber yang ada untuk memastikan penyelidikan mereka mencapai obkjektif yang telah ditetapkan.

DANA FASILITI BERPRESTASI TINGGI 

Dana RU Fasiliti Berprestasi Tinggi (HPF) diperkenalkan dalam usaha universiti memperkasakan fungsi makmal agar dapat membantu dalam aktiviti penyelidikan dan perundingan . Ia bertujuan untuk menaik taraf fasiliti agar dapat mengembang dan mengukuhkan aktiviti penyelidikan dan perundingan dengan mengoptimumkan kemudahan makmal penyelidikan yang sedia ada dalam membantu universiti mengekalkan status RU dan menjana pendapatan melalui aktiviti- aktiviti penyelidikan. 

Sebarang pertanyaan boleh hubungi urusetia Dana

Unit Kewangan

Pusat Pengurusan Makmal Universiti

Universiti Teknologi Malaysia

Tel: 0177523803 (Shamsul Azli)

Email: shamsulazli@utm.my

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.