+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

DANA R.U

Pusat Pengurusan Makmal Universiti
Universiti Teknologi Malaysia

DANA NAIK TARAF MAKMAL/ AKREDITASI MAKMAL

Dana RU untuk naik taraf makmal dan akreditasi diperkenalkan dalam usaha universiti membantu makmal-makmal penyelidikan memperkasakan fungsi makmal agar dapat membantu dalam aktiviti penyelidikan dan perundingan. ini bertujuan untuk menaik taraf makmal agar dapat mengembang dan mengukuhkan aktiviti penyelidikan dan perundingan dengan mengoptimumkan kemudahan makmal penyelidikan yang sediaada dalam membantu universiti mengekalkan status RU dan menjana pendapatan melalui aktiviti- aktiviti penyelidikan. Dua dana diperkenalkan iaitu Dana naik taraf Makmal dan Dana akreditasi makmal. Output daripada dana yang diperuntukan ini diharap dapat menyumbang kepada pencapaian KPI universiti penyelidikan.

DANA CAS ANALISIS MAKMAL

Dana Universiti Penyelidikan (RU) untuk Caj Analisis Makmal (DCAM) diperkenalkan dalam usaha universiti untuk membantu penyelidik yang telah mempunyai penyelidikan semasa tetapi tidak mempunyai sebarang geran atau sumber kewangan agar dapat meneruskan ujian/persampelan/analisis di makmal UIRL. Bagi memastikan kelestarian penyelidikan di UTM, DCAM juga dipertimbangkan untuk penyelidik yang mempunyai geran penyelidikan yang hampir tamat dengan baki yang tidak mencukupi. Melalui dana ini, penyelidik dapat menanfaatkan sumber yang ada untuk memastikan penyelidikan mereka mencapai obkjektif yang telah ditetapkan.

DANA FASILITI BERPRESTASI TINGGI 

Dana RU Fasiliti Berprestasi Tinggi (HPF) diperkenalkan dalam usaha universiti memperkasakan fungsi makmal agar dapat membantu dalam aktiviti penyelidikan dan perundingan . Ia bertujuan untuk menaik taraf fasiliti agar dapat mengembang dan mengukuhkan aktiviti penyelidikan dan perundingan dengan mengoptimumkan kemudahan makmal penyelidikan yang sedia ada dalam membantu universiti mengekalkan status RU dan menjana pendapatan melalui aktiviti- aktiviti penyelidikan. 

Sebarang pertanyaan boleh hubungi urusetia Dana

Unit Kewangan
Pusat Pengurusan Makmal Universiti
Universiti Teknologi Malaysia

Pn. Arina Syairah Bt Maslani
Tel: 016-7788362
Email : financeppmu@utm.my
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index